Nastavení parametrů vytápění a teplé užitkové vody

  • 1.9.2022
Nastavení parametrů vytápění a teplé užitkové vody

Každoročně s nadcházejícím podzimem, kdy noci a rána začínají být chladná, se spousta z vás, našich zákazníků, ptá, jak a proč se topí či netopí. Proto jsme v následujícím článku připravili informace o tom, jak jsou parametry pro vytápění nastaveny a jak postupovat, když je potřebujete změnit.

Závazná pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody určuje vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 sb.

Podle té trvá topná sezóna od 1. září do 31. května, to ale neznamená, že se po celé toto období topí. Vytápění začíná během topné sezóny, pokud dva dny po sobě klesne průměrná denní teplota pod +13 ˚C a není ani dle předpovědí předpoklad, že se v následujících dnech teplota přes +13 ˚C opět vyšplhá.

Podobným způsobem se vytápění i ukončuje – pokud během topné sezóny dva po sobě následující dny vystoupá průměrná denní teplota nad +13 ˚C a předpovědi počasí nepředpokládají, že se opět v následujících dnech pod tuto teplotu vrátí, tak se topit přestane.

Může se tedy stát, že se podle průběhu počasí i během topné sezóny vytápění několikrát ukončí či spustí.

Průměrná denní teplota se dle vyhlášky 194/2007 Sb. určí jako průměr teplot v daný den: (1× teplota v 7:00 hod. + 1× teplota ve 14:00 hod.+ 2× teplota ve 21:00 hod.) / 4.

Vytápění, dodávka teplé vody

V této otázce nastavení doby dodávání služby je potřeba vše nastavit v souladu s platnou legislativou. Jelikož jsem nahlédnul do výchozích smluv, kde jsou sjednávány parametry dodávky služeb, viděl jsem pouze skutečnost, kde je ujednána dodávky tepla i teplé vody v době od 6:00 do 22:00.

Ano, je možno vyhovět i po jinou dobu dodávky služby, ale tato dohoda mezi dodavatelem a odběratelem musí mít písemnou formu, podpořenou 2/3-tinovým souhlasem odběratelů. Pokud tato dohoda nebude mít písemnou formu, dodavatel je povinen tuto službu poskytovat výhradně po dobu, která je určena platnou vyhláškou.