Vyúčtování topení a teplé vody za rok 2023

  • 24.5.2024
Vyúčtování topení a teplé vody za rok 2023

Vyjádření Znojemské tepelné společnosti:

Rád bych se jménem Znojemské tepelné společnosti (dále ZTS) vyjádřil k aktuální situaci související s vyúčtováním tepla a teplé vody pro naše klienty, respektive pro koncové odběratele, kterými jsou zejména znojemské domácnosti.

ZTS dodává teplo a teplou vodu části znojemských domácností, nicméně nikdy neprováděla, a ani neprovádí, vyúčtování na úrovni dělení nákladů na jednotlivé byty. To ZTS ani nepřísluší. ZTS vyrábí tepelnou energii, a tu pak dopraví (prodá) do určeného objektu, zpravidla konkrétního domu, a vyúčtování mezi tímto odběrným místem a ZTS se pak děje pouze na úrovni takzvané paty domu.

Vyúčtování pro ZTS znamená to, že se již známá spotřeba GJ přepočítá z ceny předběžné na cenu skutečnou. Další vyúčtování, které zohledňuje přímo náklady na každý jednotlivý byt, je již v pravomoci jiné organizace. Toto vyúčtování obvykle zpracovává buď přímo SVJ vlastním úsilím nebo prostřednictvím zvoleného správce. Těmito správci jsou v případě našeho města Správa nemovitostí města Znojma, stavební bytové družstvo Znojemčan nebo společnost Nemovitost Servis.

Někteří koncoví odběratelé, tedy majitelé bytů, nyní vyjadřují nevoli kvůli vysokým doplatkům za odebrané teplo a teplou vodu. My samozřejmě chápeme, že růst cen plynu (potažmo následně tepla a teplé vody) je pro všechny velmi nepříjemný, nicméně není v našich možnostech zvrátit všeobecné trendy v nárůstu cen energií. Po připomenutí uveďme, že se cena za nákup plynu do roku 2022 pohybovala kolem 400 Kč/MWh, nicméně za rok 2023 byla cena v průměru kolem 2.050 Kč/MWh. Došlo tak až ke 400% nárůstu této ceny. Toto zvýšení se bohužel bezprostředně promítá do cen pro koncové odběratele.

Obviňovat ZTS z toho, že zdražila teplo a teplou vodu, a že teď musí spotřebitelé doplácet v některých případech řádově deseti tisíce korun, je však nefér. Každý spotřebitel měl (a stále má) možnost upravit si výši záloh za teplo a teplou vodu, aby předešel právě tomu, že při konečném zúčtování za topnou sezonu bude doplácet větší finanční částky.

Musíme též připomenout, že jsme už dříve upozorňovali, aby lidé dobře zvážili, zda si sníží zálohy za teplo a teplou vodu, jak je k tomu nabádala znojemská opozice. Vždy jsme naopak doporučovali, aby lidé přizpůsobili výši záloh nárůstu ceny plynu, respektive oznámené kalkulované ceně tepla a teplé vody. Tím se zvýšení ceny přirozeně rozloží do více měsíčních plateb.

Doporučujeme občanům, aby tuto problematiku probrali se svým správcem. Ze strany ZTS jsme zaznamenali, že každý správcovský subjekt účtuje jiné částky za užitkovou vodu. Jednotliví správci patrně přistupují ke svým klientům různě a s největší pravděpodobností ne každý pobízí své klienty k úpravě zálohových plateb. To pochopitelně ve výsledku přináší pro některé odběratele významné nedoplatky na vyúčtování.

V tomto kontextu musíme zdůraznit, že ZTS vrátila na přeplatcích na zálohách za rok 2023 částky v celkovém objemu 8.906.292 Kč. Naše cenová politika je tedy transparentní a maximálně vstřícná vůči našim odběratelům, a rozhodně poctivě vracíme nakumulované přeplatky našim odběratelům (prostřednictvím jejich správců).

Výsledná cena za 1 GJ tepelné energie v roce 2023 – 1.250 Kč.

To, komu byly vráceny přeplatky a v jaké výši, můžete vidět níže v tabulce.

Správa nemovitostí města Znojma 3.525.213 Kč
Znojemčan 3.197.833 Kč
Nemovitost Servis 703.633 Kč
samotné SVJ 1.479.613 Kč

Za Znojemskou tepelnou společnost s.r.o.
Jednatel
Květoslav Svoboda