Znojemská tepelná snižuje cenu tepla.

  • 12.12.2023
Snižujeme cenu

Tisková zpráva: Znojemská tepelná snižuje cenu tepla. Kalkulovaná cena za GJ bude od Nového roku 1098 Kč

Znojmo, 12. prosince 2023 – Na základě metodiky stanovené ERÚ byla stanovena cena jednoho GJ tepelné energie na kalendářní rok 2024 na částku 1098 Kč.

„Snažíme se držet cenu tepla na nejnižší možné přijatelné úrovni. Chceme tímto podpořit znojemské domácnosti a dát jim jistotu, že v této nelehké době stojíme na jejich straně,“ komentovala záměr města a Znojemské tepelné společnosti starostka Znojma Ivana Solařová. Ta také uvedla, že město společně s tepelnou společností připravuje koncepční rekonstrukci dle zacílených důležitých okruhů rozvodové sítě tepla a teplé vody. „Chceme se zaměřit na modernizaci infrastruktury, což nám v budoucnu ušetří peníze,“ dodala starostka.

Její slova potvrdil jednatel Znojemské tepelné společnosti Květoslav Svoboda: „Bohužel v posledních letech se do infrastruktury příliš neinvestovalo a kvůli tomu dochází k velkým tepelným ztrátám. Předchozí vedení města příliš neřešilo ani stav kotelen, přestože si kvůli jejich stavu nechalo za statisíce vypracovat několik neefektivních studii.,“ konstatoval Svoboda.

Tepelná společnost prochází dle slov jejího jednatele zásadní transformací. Analyzovali jsme provoz a chování technologií ( ztrátovost, anomálie v měření, reporty, ekonomika). Spustili jsme nový informační web pro naše stávající a potenciální klienty a chystáme podklady pro žádosti o dotace na modernizaci infrastruktury, vyjmenoval výčet aktivit za uplynulý rok Svoboda.